بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 210,491,820,331 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,805,905 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,805,905 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,035,035 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,842

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش

نمودار‌ها