بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 299,469,493,068 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 30,908,194 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 30,908,194 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 31,290,077 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,689

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش

نمودار‌ها