بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/22
کل خالص ارزش دارائی ها 235,786,996,588 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 26,262,753 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 26,262,753 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 26,495,325 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,978

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

كارگزاري نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش

نمودار‌ها