بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 125,810,149,762 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,856,437 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,856,437 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,113,517 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,672

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

كارگزاري نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

امير محمد سلامتي، رحيم سعادت زاده، مهدي كارنامه حقيقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كوشامنش

نمودار‌ها