ثبت صورتجلسه مجمع تصویب صورهای مالی

سرمایه گذار محترم
به استحضار می رساند که مجمع مورخ ٩٤.٠٤.٣١صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا مبنی بر تصویب صورت های مالی منتهی به ٩٣.١٢.٢٩نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. خواهشمند است جهت ملاحظه صورتجلسه مجمع به بخش گزارشها قسمت مجامع مراجعه فرمایید.
با تشکر
صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا