ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ٠٧/٠٦/٩٤ نزد سازمان

سرمایه گذار محترم
به استحضار می رساند که مجمع مورخ ٩٤.٠٦.٠٧صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا مبنی بر تغییر رکن حسابرس و متولی و همچنین تغییر در هزینه متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. خواهشمند است جهت ملاحظه صورتجلسات مجمع به بخش گزارشها قسمت مجامع مراجعه فرمایید.
با تشکر
صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا