دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به ٠٤/٠١/٩٣، ساعت ١٥ روز شنبه مورخ ١٧/٠٣/٩٣ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک٥١ برگزار می شود.
                                                                                              با تشکر
                                                                     صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا