آگهی دعوت به مجمع جهت اصلاح ترکیب دارایی های مجاز

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت اصلاح ترکیب دارایی های مجاز و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 1398/09/10 در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک 31، برگزار می گردد.
 

                                                                                                                                             باتشکر

                                                                                                                            صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا