دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تعیین هزینه های صندوق و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت ١٦ روز شنبه مورخ ١٧/٠٣/٩٣ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ٥١ برگزار می گردد.
                                                                                             با تشکر
                                                                          صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا