دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصمیم گیری در مورد موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصمیم گیری در مورد موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت ١٦ روز شنبه مورخ ٠٦/٠٤/٩٤ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ٥١ برگزار می گردد.
                                                                                             با تشکر
                                                                          صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا