آگهی دعوت به مجمع جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 96/12/29

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به 96/12/29 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/04/25 در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ٥١ برگزار می گردد.
                                                                                             با تشکر
                                                                          صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا