ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ٠٦/٠٤/٩٤ نزد سازمان

جناب آقای عبداله زاده
مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری نهایت نگر(سهامی خاص)
مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا
با سلام و احترام؛
 در پاسخ به نامۀ شمارۀ ٢٢٥٣/٥٧٨ مورخ ١٤/٠٤/١٣٩٤درخصوص درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ٠٦/٠٤/١٣٩٤ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا، به اطلاع می رساند؛ اعمال تغییرات در بند ٢-١ و ایجاد بند ٢-٢-٦ در امیدنامه صندوق یاد شده مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت فروش قرارداد آتی سهام، موضوع ابلاغیه شماره ١٢٠٢٠٠٤٣ این سازمان توسط صندوق ذکر شده و همچنین امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های زمین و ساختمان مطابق با ابلاغیه  شماره ١٢٠٢٠٠٤٤ از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد. 
صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.
بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی