دعوت سهام داران ممتاز به مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا می رساند، مجمع این صندوق جهت تصمیم گیری در خصوص انتخاب رکن حسابرس و متولی صندوق، ساعت ١٦ روز شنبه مورخ ٩٤/٠٦/٠٧ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک٥١ برگزار می شود.
                                                                                              با تشکر
                                                                     صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا