امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در تاریخ 1386/12/22 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
(4)تغییرات امیدنامه
(2)تغییرات امیدنامه
(3)تغییرات امیدنامه
(1)تغییرات امیدنامه
(1)تغییرات امیدنامه (آتی سهام و صندوق زمین و ساختمان)
تغییرات امیدنامه مورخ 1396/07/30
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه (آتی سهام و صندوق زمین و ساختمان)
تغییرات امیدنامه ( تغییر هزینه حسابرس و مخارج نرم افزار)
تغییرات امیدنامه ( تغییر متولی ، حسابرس و کارمزدهای پرداختی )
تغييرات اميدنامه